Türkiye'nin IRCd ve LaMeR Forumu Sitesi
Tags
Author: Lamer - Replies: 0 - Views: 1660
Kanala Girenlerin Özeline Mesaj Atma
Kanala Girenlerin Özeline Mesaj Atma
İRC Kanala girenlerin özeline mesaj atma veya özeline hoş geldin yazma kodunu aşağıdan alabilirsiniz. Kodu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Kodun Kullanımı:
[align=
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 1466
Nick'inizi Söyleyene Notice mesaj
Nick'inizi Söyleyene Notice mesaj atar
S-bot ve admin olarak belirtiklerim muaf almak istediniz kişiler yanı kimlere mesaj gitmesin

[code]  menu menubar {
.Nickini söleyene söz (Notice)
  ..• Açık :.enable #noticesoz | .echo -a 0,4 notice söz acildi.
  ..• Kapalı :.disable #noticesoz | .echo -a 0,4 notice söz Kapatildi..>
  .-
}
#noticesoz off
on 1*:text:$( * $+ $me $+ * ):#:{
  if $nick == S-Bot { halt }
  if $nick ==
Author: Admin - Replies: 0 - Views: 729
Oto Global Mesaj atma tcl'si.
Oto global atma tcl'si.
OTO GLOBAL KANALLARİNİZA MESAJ ATMA TCLSİDİR
[code]#Text icin verilen 30dk
set botdakika "30"

set loginnick "OperNick"
set loginpass "Sifre"
set nicksifre "Sifre"

bind evnt - init-server server
set mesajayari {
"Global atılacak 1. text."
"Global atılacak 2. text."
"Global atılacak 3. text."
"Global atılacak 4. text."
"Global atılacak 5. text."
}

if {![string match "*globalhazirla*" [timers]]} {
timer $botdak
Author: Lamer - Replies: 0 - Views: 2161
Bir Kanala Belirli Sürelerle Mesaj Atma
Bir Kanala Belirli Sürelerle Mesaj Atma

Kod:
on *:start:unset %scnt
alias msj {
  if !%scnt { set %scnt 1 }
  msg #test,#oyun,#sohbet $read(mesaj.txt,%scnt)
  inc %scnt 1
  if %szlines < %scnt { set %scnt 1 }
}
menu * {
  Oto mesaj
  .Aç:set %scnt 0 | .timerfm 0 600 msj
  .kapat:.timerfm off
}